«Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης κόμβου Μοναστηρίου - Κουμαρά» Σχετ.: Το από 04.01.2017 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Δνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (αρ. πρωτ. $ήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης 2308/$ΤΥ387/30-01-2017).

Αριθμός Απόφασης:

129

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

07/05/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: