Αποστολή εισηγητικής απόφασης της Ε.Π.Ζ. προς το Δ.Σ. για διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου.

Αριθμός Απόφασης:

198

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

02/07/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: