Άρση οχήματος απο την κυκλοφορία.

Αριθμός Απόφασης:

173

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

21/06/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: