Παροχή νομικής υποστήριξης σε υπαλλήλους και αιρετούς του Δήμου κατά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και τυχόν περαιτέρω διαδικασίες.

Αριθμός Απόφασης:

133

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

24/06/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: