Άσκηση δικαιώματος προτίμησης ή όχι στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Μητροπολιτικής Αναπτυξιακής Α.Ε. στην οποία είναι μέτοχος ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

404

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

21/12/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: