Χορηγεί άδεια χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγω οινοπνευματωδών ποτών «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» , που βρίσκεται επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 83 και Σουλίου, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελ

Αριθμός Απόφασης:

122

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

01/07/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: