Χορήγηση άδεια χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ», επί της οδού 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 80 , στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, ιδιοκτησίας του ΚΡΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ , για ένα έτος .

Αριθμός Απόφασης:

113

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

01/06/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: