Χορήγηση άδεια χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα «ΚΥΛΙΚΕΙΟ, ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» επί της οδού ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 48, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, ιδιοκτησίας του ΑΠΑΤΖΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του Σταύρου για αόριστο χρονικό διάστ

Αριθμός Απόφασης:

112

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

01/06/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: