Χορήγηση άδεια χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών,για το κατάστημα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, « ΚΑΤΕΦΕΡΙΑ, ΜΠΑΡ χωρίς παρασκευαστήριο» επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 73, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας ,ιδιοκτησίας της ΤΣΕΙΣΒΙΛΙ ΕΤΕΡΗ του

Αριθμός Απόφασης:

129

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

21/07/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: