Καθορισμός ανωτάτου ορίου δαπάνης κηδείας αιρετών.

Αριθμός Απόφασης:

206

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

16/07/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: