Χορήγηση άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα « ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ,(Ουζερί)», επί της οδού ΑΚΡΙΤΩΝ 13, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, ιδιοκτησίας του ΔΙΑΚΑΤΟΥ

Αριθμός Απόφασης:

82

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

30/03/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: