Χορήγηση άδεια παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΟΥΖΕΡΙ, επί της οδού ΑΛ.ΠΑΠΑΓΟΥ 29, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, ιδιοκτησίας του Λίλη Ιωάννη, με διάρκεια ισχύος έως 31-12-2013.

Αριθμός Απόφασης:

207

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

17/12/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: