Χορήγηση άδεια παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα ΜΙΚΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, επί της οδού 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 42

Αριθμός Απόφασης:

81

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

30/03/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: