Χορήγηση αδείας χρήσης μουσικών οργάνων έτους 2011 εντός του Κ.Υ.Ε., «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» στην οδό Θ.Χατζίκου 41 της Σούλη Θωμαής.

Αριθμός Απόφασης:

67

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

30/10/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: