Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ)..... για αόριστο χρονικό διάστημα, στον ΑΖΩΙΔΗ ΠΑΥΛΟ του Ματθαίου

Αριθμός Απόφασης:

074

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

16/10/2016

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: