Κανονισμός λειτουργίας κλειστών και ανοικτών αθλητικών χώρων-γυμναστηρίων του ήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

017

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

20/10/2016

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: