Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών για το κατάστημα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΟΥΖΕΡΙ), ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ) επί της οδού ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 60 & Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ του Δήμου μ

Αριθμός Απόφασης:

007

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

19/01/2016

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: