Συγκρότηση Ομάδας ιοίκησης και Παρακολούθησης Έργου για τη ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων του ήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

001

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

24/01/2016

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: