Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών για το κατάστημα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ, στην οδό Λ.ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ αρ.70 του Δήμου μας, στον ΑΡΤΖΑΝΙΔΗ ΣΠΑΡΤΑΚΟ του ΑΒΤΑΝΤΙΛ,

Αριθμός Απόφασης:

008

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

02/02/2016

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: