Πρόσληψη τριών (3) συνοδών λεωφορείων ΥΕ, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών

Αριθμός Απόφασης:

024

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

24/01/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: