Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών για το κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» , επί της οδού ΑΓΑΘΩΝΟΣ 64, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας, στην ΛΑΠΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, για ένα έτος

Αριθμός Απόφασης:

001

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

19/01/2016

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: