1. Έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντηρήσεις μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης» αρ. μελ. 72/2014 2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του ανωτέρω έργου 3. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου

Αριθμός Απόφασης:

005

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

10/01/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: