Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα ‘ΚΑΦΕΝΕΙΟ’, στην οδό ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ 7 στην ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ για ένα έτος

Αριθμός Απόφασης:

073

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

16/10/2016

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: