Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» επί της οδού Λοχ.Ντούρμα 44, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας , ιδιοκτησίας της ΤΣΙΒΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ για ένα έτος

Αριθμός Απόφασης:

026

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

14/04/2015

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: