Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα ΚΑΦΕΝΕΙΟ, επί της οδού Γ.ΧΑΛΚΙΔΗ 5, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας, ιδιοκτησίας του ΜΠΟΥΤΖΙΚΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, για τρία έτη.

Αριθμός Απόφασης:

025

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

14/04/2015

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: