Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα ΑΝΑΨΥΚΤΥΡΙΟ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟ, επί της οδού Ελ.Βενιζέλου 51, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας ,ιδιοκτησίας τoυ ΝΤΙΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για ένα έτος.

Αριθμός Απόφασης:

137

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

06/08/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: