«Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την «Σίτιση μαθητών καλλιτεχνικού σχολείου, σχολικού έτους 2014-2015».

Αριθμός Απόφασης:

209

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

03/08/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: