Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα, <ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)>, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 69Α, στην εταιρεία Ι.ΚΟΥΤΙΑΝ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., για τρία έτη

Αριθμός Απόφασης:

024

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

08/03/2016

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: