Παροχή σύμφωνης γνώμης για την διατήρηση ή απομάκρυνση με κατάργηση της θέσης, κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στο πάρκο επί της οδού 28ης Οκτωβρίου με Μεσοχωρίου, της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Αριθμός Απόφασης:

023

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

08/03/2016

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: