Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα ‘ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ, ( ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ,ΜΠΑΡ), στην οδό Θ.ΣΟΦΟΥΛΗ 51 & ΑΚΡΙΤΩΝ, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου

Αριθμός Απόφασης:

041

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

17/05/2016

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: