Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ.... του ΑΖΩΪΔΗ ΠΑΥΛΟΥ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ, για ένα έτος.

Αριθμός Απόφασης:

067

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

20/10/2015

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: