Εισηγητική απόφαση για τέλη διαφήμισης έτους 2016.

Αριθμός Απόφασης:

176

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

22/10/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: