Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος (ΠΙΤΣΑΡΙΑ), στην οδό ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 52 στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας, στον ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ ΛΑΜΠΡΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Αριθμός Απόφασης:

083

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

13/11/2016

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: