Χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΠΙΤΣΑΡΙΑ - ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ- ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ), επί της οδού ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ αρ.10, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, στον ΝΤΟΜΑΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΘΩΜΑ

Αριθμός Απόφασης:

082

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

13/11/2016

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: