Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου Γεύματος, ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ, επί της οδού Φιλιππουπόλεως 53, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας στην ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΗ ΖΩΗΣ

Αριθμός Απόφασης:

020

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

08/03/2016

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: