Προγραμματισμός σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.), για το έτος 2016.

Αριθμός Απόφασης:

084

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

06/03/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: