Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ,ζεστής και κρύας κουζίνας(ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ, ΜΠΟΥΓΑΤΣΑΔΙΚΟ)», επί της οδού Ν. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ 19 για τρία έτη στην ΝΤΟΥΜΠΛΑΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Αριθμός Απόφασης:

008

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

24/01/2016

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: