Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» επί της οδού Ακριτών 21, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων

Αριθμός Απόφασης:

143

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

07/10/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: