Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων, καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα, «ΚΑΦΕΝΕΙΟ», επί της οδού Θ. ΧΑΤΖΙΚΟΥ αρ. 66, στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης του Δήμου μας , ιδιοκτησίας του ΤΣΟΤΟΥΛΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ του Παντελή, για ένα (1) έτος.

Αριθμός Απόφασης:

050

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

23/08/2016

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: