Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων, καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα, «ΚΑΦΕΝΕΙΟ», επί της οδού Θ. ΧΑΤΖΙΚΟΥ αρ. 32, στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης του Δήμου μας , ιδιοκτησίας του ΚΑΝΤΑΡΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ του Κωνσταντίνου, για τρία (3) έτη.

Αριθμός Απόφασης:

049

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

23/08/2016

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: