Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ», επί της οδού ΒΑΪΝΔΗΡΊΟΥ αρ.2, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας, ιδιοκτησίας του ΚΕΛΙΔΗ ΗΛΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, για τρία έτη.

Αριθμός Απόφασης:

032

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

24/05/2015

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: