Χορήγηση εξουσιοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κου Αντωνίου Χρίστογλου

Αριθμός Απόφασης:

074

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

19/05/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: