Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα < ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ > επί της οδού 28Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 78, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας , ιδιοκτησίας του ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για ένα έτος.

Αριθμός Απόφασης:

006

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

17/02/2015

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: