Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ ,ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ » επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής 35, στη Δημοτική Κοινότητα Α

Αριθμός Απόφασης:

145

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

07/10/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: