Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», επί της οδού 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 32-34, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας, ιδιοκτησίας του ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ ΣΑΒΒΑ του Αρχιμήδη, για ένα έτος.

Αριθμός Απόφασης:

037

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

09/06/2015

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: