Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ επί των οδών Θ.Χατζίκου 1 και Γ.Κυρίμη 14, στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης του Δήμου μας

Αριθμός Απόφασης:

002

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

13/01/2015

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: