Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα’’ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ ’’ επί της οδού Ν.Κυριακίδη 17, στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης του Δήμου μας , ιδι

Αριθμός Απόφασης:

003

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

13/01/2015

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: