Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα« ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ »

Αριθμός Απόφασης:

167

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

02/12/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: