Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα< ΜΙΚΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ > επί της οδού Ακριτών 29, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας, ιδιοκτησίας του ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ για ένα έτ

Αριθμός Απόφασης:

008

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

17/02/2015

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: