Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα «ΜΙΚΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ», στην οδό 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ αρ.78, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας, στον ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του Δημητρίου

Αριθμός Απόφασης:

013

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

02/02/2016

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: